Přihlášky na střední – do kdy je podat a co následuje?

Čas podání přihlášek na střední se blíží! 

Ti, kteří se hlásili na umělecké školy a konzervatoře (zkrátka na školy, kde se konají talentové zkoušky) už to mají za sebou, všechny ostatní to teprve čeká. Ovšem pozor, i ti, kteří již v listopadu podávali přihlášky na umělecké školy se mohou přihlásit také k jinému studiu. 

skola_test_uceni

Termín odevzdání se blíží, přihlášky na denní formu studia se podávají do 1. března 2020. Přihlášku musí poslat uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. 

Přihlášky se podávají na předepsaných tiskopisech. Ty Vám buď dají ve škole, anebo je možné je zadarmo stáhnout z webu ministerstva školství – msmt.cz. 

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky (více není možné), uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Takže přihlášky podávej, až budeš definitivně vědět, kam všude se budeš hlásit. 

Pozvánku na přijímací zkoušky obdržíš písemně od školy v průběhu března 2020.

Ředitel školy musí vyhlásit minimálně jedno kolo přijímacího řízení. V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (tedy kromě některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

Přijímačky se konají pouze 14. a 15. dubna 2020 (čtyřleté obory vzdělání) a 16. a 17. dubna 2020 (šestiletá a osmiletá gymnázia). 

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. 

Pokud onemocníš nebo budeš mít jiný závažný důvod proto, přijímačky dělat v řádném termínu. Musíš se nejpozději do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy a zkoušku vykonat v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2020.

Už se těšíš? :-) A kam se hlásíš?

Martina M.
foto: unsplash.com

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *